Author: Hiếu Râu

Mình là Hiếu Râu. Minh yêu thích và đam mê Blockchain và CryptoCurrency. Minh tin tưởng một ngày không xa tất cả mọi người sẽ biết và hiểu về những thứ tuyệt vời này. Mình hy vọng sẽ chia sẻ được thật nhiều thông tin cho mọi người.